Kurs językowy

Hello English

Ten kurs wprowadza Twoje dziecko w świat języka angielskiego. Każda lekcja składa się z opowiadań, piosenek, gier i bajek, które pobudzają wyobraźnię Twojego dziecka i zachęcają do aktywnego udziału. Na naszych zajęciach wykorzystujemy techniki plastyczne, audiowizualne, muzyczne i taneczne.

Na zajęciach dzieci poznają:

Dzieci mają możliwość przyswajania języka w miłej atmosferze przy aktywnym wsparciu wyspecjalizowanego lektora. 

Podstawowe informacje

Ilość zajęć 1 raz w tygodniu w soboty
Grupy: 6-8 osobowe
Wiek uczniów: 4-6 lat
Czas lekcji: 2 godziny, 10:00-13:00
Start zajęć: Wrzesień 2023
Cena: 199 zł/mies.

We wszystkich grupach wiekowych oferujemy możliwość zajęć indywidualnych. Program nauczania dopasowujemy do potrzeb Twojego dziecka. 

0
min. zajęć miesięcznie
0
dni zajęć tygodniowo

Podejmij decyzję

Zapisz swoje dziecko

Kadra

Poznaj Lektorów