Kurs językowy

Junior Club

Zajęcia rozwijają możliwości językowe Twojego dziecka w każdym aspekcie. Podczas kursu dzieci poznają słowa i wyrażenia, które pomogą im mówić o sobie, swoich szkołach, ulubionych rzeczach czy codziennych czynnościach. Metoda storytelling (dzielenie się historiami z improwizacją, z wykorzystaniem odpowiednich struktur gramatycznych) pomoże Twojemu dziecku zrozumieć konstrukcje językowe w naturalny i zabawny sposób co wprowadzi je w podstawy konwersacji. 

Podstawowe informacje

Ilość zajęć 1 raz w tygodniu
Grupy: 4-osobowe
Wiek uczniów: 7-11 lat, 12-15 lat
Czas lekcji: 55 min.
Start zajęć: Wrzesień 2023
Cena: 179 zł/mies.

We wszystkich grupach wiekowych oferujemy możliwość zajęć indywidualnych. Program nauczania dopasowujemy do potrzeb Twojego dziecka. 

0
min. zajęć miesięcznie
0
dzień zajęć tygodniowo

Podejmij decyzję

Zapisz swoje dziecko

Kadra

Poznaj Lektorów