Kurs językowy

Teen-Talk

Kurs Teen-talk pomoże nastolatkom rozwinąć umiejętności językowe w każdym obszarze. Poznawanie kultury anglosaskiej, ćwiczenia czy wskazówki do egzaminów to podstawa, by odnieść sukces w środowisku międzynarodowym. Kładziemy nacisk na konwersacje, słuchanie oraz pisanie.

Dzięki metodom takim jak storytelling (dzielenie się historiami z improwizacją, z wykorzystaniem odpowiednich struktur gramatycznych)  czy open discussion uczeń ma możliwość nauczyć się nowego słownictwa i zrozumieć konstrukcje językowe w naturalny i zabawny sposób oraz wchodzić w interakcje z innymi nastolatkami.

Extra challenges, takie jak nagrywanie autorskich clipów w języku angielskim uwolnią w Twoim dziecku kreatywność, oraz rozwiną umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w życiu codziennym.

Podstawowe informacje

Ilość zajęć 1 raz w tygodniu
Grupy: 4-osobowe
Wiek uczniów: 15-19 lat
Czas lekcji: 60 min.
Start zajęć: Wrzesień 2023
Cena: 179 zł/mies.

We wszystkich grupach wiekowych oferujemy możliwość zajęć indywidualnych. Program nauczania dopasowujemy do potrzeb Twojego dziecka. 

0
min. zajęć miesięcznie
0
dzień zajęć tygodniowo

Podejmij decyzję

Zapisz swoje dziecko

Kadra

Poznaj Lektorów