Kurs językowy

Lekcje indywidualne

We wszystkich grupach wiekowych oferujemy możliwość zajęć indywidualnych. Nasze lekcje pozwalają nauczycielowi dostosować styl nauczania i materiały szkoleniowe do mocnych stron każdego ucznia.

Zajęcia odbywają się wg indywidualnie ustalonego harmonogramu spotkań:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00 
W soboty w godzinach 9.00 – 14.00 
Czas lekcji 45 min./60 min.

Dowiedz się więcej pod numerem:
691 128 414
790 227 887